Detoxikace

Nový produkt Joalis FlexiArt

Složení nového přípravku FlexiArt

Bolesti kloubů mohou být způsobeny širokou řadou příčin včetně nevhodných pohybových vzorců. to, jak se člověk pohybuje, zásadně ovlivňují všechny principy pentagramu. Přípravek FlexiArt je zaměřen hlavně na zánětlivé kloubní potíže, odstranění mikrobů a dalších toxinů z kloubů. Není jeho cílem řešit špatné pohybové vzorce. Zároveň nám, komplexní přípravek združující nejčastější kloubní toxiny, v praxi detoxikačního poradce informační medicíny citelně chyběl. V jeho složení najdete řadu i méně známých mikroorganismů, které, ale mohou být pro klouby důležitým toxinem. Věřím, že FlexiArt bude jako velmi účinný preparát, patřit k nejpopulárnějším přípravkům v našem sortimentu.

 • UrinoDren – ledviny jsou mateřským orgánem kloubů. Také mají zásadní vliv na hladiny minerálů. Odstraňují kyselé zbytky metabolismu, vytváří pufry, které kyselé látky neutralizují. V případě jejich nedostatku a nadbytku kyselých látek dochází k uvolnění vápníku z kostí
 • LiverDren – játra jsou mateřským orgánem vaziva. Do vaziva se ukládá celá řada toxinů a mikrobiální ložiska zde vznikají nejčastěji. Kvalita vaziva, chrupavek zásadně ovlivňuje pohyblivost, pružnost kloubů. Járta také ovlivňují zánětlivé reakce v těle. Játra produkují komplement, který je důležitý pro odstaňování imunokomplexů, které, pokud jsou v těle v nadbytku, usazují se i do kloubů a poškozují je.
 • VelienDrenslezina hraje důležitou roli v řízení chronických zánětů. Také ovlivňuje autoimunitu, která je u zánětů kloubů velmi častá. Do kloubu při zánětu proniká velké množství imunitních buněk, jsou aktivovány makrofágy a buněčná imunita typu Th1, kterou zásadně ovlivňuje slezina.
 • ArtiDren – detoxikace struktur klubů a celého kloubního systému. Detoxikace chondrocytů, buněk vytvářejících chrupavku. Toxiny a mikrobiální ložiska v kloubu jsou příčinou jeho zánětu a postupné destrukce.
 • FasciDren – fascie (povázky) jsou blanitá pouzdra svalů a přechází i do vaziva uvnitř svalů. Umožňují vzájemné klouzání svalů a propojují svaly do funkčních pohybových soustav. Jejich pružnost zásadně ovlivňuje pohyblivost kloubů.
 • Infomin – detoxikace burs ( tíhových váčků ), jsou součástí pohybového aparátu. Jsou to váčky v okolí šlach a kloubů vyplněné tekutinou, podobnou kloubní tekutině, snižují tření v místech velkého zatížení a ochraňují tak šlachy a klouby.
 • MuscuDren – ložiska a toxiny ve svalech způsobují jejich bolestivost, slabost, nadměrnou únavnost. To má opět velký vliv na pohyblivost a rozsah pohybu jednotlivých kloubů.
 • ThyreoDren – hormony štítné žlázy zásadně ovlivňují kvalitu vaziva. Jejich nedostatek vede k akumulaci glykosaminoglykanů ve vazivu, to je doprovázeno hromaděním volné vody ve tkáni a otokem a změnou kvality tkáně.
 • NeuroDrenčást spinálních nervů – motorická, odstředivá vlákna periferního nervového systému vedou signály pro vykonání vědomých svalových  pohybů. Narušení motorických nervů toxiny ovlivňuje pohyblivost a pohybové vzorce, což má vliv na klouby. Také tyto toxiny mohou být příčinou svalové ochablosti a ztráty svalové síly.
 • Leptin (součást přípravku Harmon) – hormon leptin ovlivňuje regeneraci kloubní chrupavky.
 • Kloubní maz (synoviální tekutina) – zmírňuje tření, vyživuje kloubní chrupavky. Toxiny a mikroorganismy v ní snižují využitelnost živin pro chrupavčité buňky.
 • Stresonstres a kortikoidní stresové hormony produkované při dlouhodobém, chronickém stresu, blokují regeneraci pojiva, zastavují tvorbu pojivových vláken.
 • Anxinex úzkost je klíčový emocionální toxin pro pohyb a pro klouby. Anxinex detoxikuje mozkovou strukturu Corpus striatum, ta ovládá a kontroluje pohyb.
 • Egresonpřípravek pracuje s emocionalitou jater, ovlivňuje agresivitu, akčnost, schopnost se rozhodovat. Ovlivňuje potlačování a blokování agresivity, což má vliv na pohybový systém a klouby. Detoxikuje mozková centra, která nastavují úroveň draždivosti. Často tato cenra bývají napadena borelií a zvyšuje se tak v organismu míra flustrace, napětí.
 • Autoimun – autoimunita často cílí imunitní reakce proti pojivové tkáni a kloubům. Při autoimunitních reakcích vzniká velké množství protilátek, vytváří se imunokomplexy, které se do kloubů ukládají a vyvolávají další poškozující chronický zánět.
 • Imunokomplexy (část přípravku IK Mix) – imunokomplexy všech typů představují spojení protilátky a antigenu. Při akutní i chronické infekci, probíhající kdekoli v těle, jich vzniká velké množství, usazují se do kloubů, cév a dalších struktur a způsobují jejich zánět. Imunokomplexy ve velké míře vznikají i při různých intolerancích, typicky jsou to například problémy s lepkem.
 • Protilátky typické pro revmatoidní artritidu (část přípravku Mediator) – pro rychlou úlevu je možné z těla odstraňovat i meziprodukty imunitních reakcí. Pro záněty kloubů jsou typickými protilátkami revmatoidní faktor a soubor citrulin reaktivních protilátek ACPA, antikeratin, anti CCP, antiperinukleární faktor… Jsou mířeny proti proteinům obsahujícím aminokyselinu citrulin. Při zánětu se vylévá PAD (peptidylarginindeimináza) citrulinující enzym a mění proteiny v tkáni a pokud se imunitní buňky rozhodnou tento protein prezentovat, předat signál T a B- lymfocytům, začnou vznikat právě tyto poškozující autoimunitní protilátky. Jejich detoxikace pomáhá zastavovat imunitní reakce.
 • Biosalz – kyselina močová a další biogenní soli, pokud nejsou vyloučeny z těla ledvinami, se často ve formě minikrystalků ukládají do kloubů. V místě pak vznikají záněty.
 • Antimetal Pb olovo je velmi poškozující pro kosti a chrupavky.
 • Organochlorové pesticidy (OCP) – např. DDT, heptachlor, lindan… – dříve se používaly hlavně k hubení hmyzu, některé se používají dodnes. Stále jsou, ale i ty zakázané, součástí potravinových řetězců. Bylo prokázáno, že, kromě řady jiných problematických účinků na imunitu, nervový a hormonální systém, poškozují i klouby.
 • Gli- Glu – lepek je často spojen s tvorbou protilátek, které poškozují klouby buď přímo řetězcem imunitních reakcí, nebo dochází k tvorbě imunokomplexů, které se do kloubu usazují a způsobují záněty.
 • Deimun Aktiv COR – zátěže z očkování, vysoké hladiny protilátek mohou vést k tvorbě imunokomplexů, které se do kloubu ukládají. Také očkování může provokovat autoimunní procesy.
 • Spirobor – borelie a treponemy jsou pro klouby toxinem číslo jedna. Poškozují klouby mnoha způsoby – chronickým zánětem, mikrobiálními ložisky, boreliovými imunokomplexy, metabolity a toxiny. Borelie má řadu receptorů a enzymů, které jí pomáhají navazovat se na pojivovou tkáň, štěpit ji, aby se snáze pohybovala tuhým prostředím. Pro svůj růst využívá právě látky z kloubů.
 • Chlamydivnitrobuněčné bakterie, energetičtí parazité, napadají urogenitální a dýchací systém. Díky několika stádiím se těžko odstraňují antibiotiky. Obvykle jsou příčinou zánětu synoviální membrány velkého kloubu, typické je to u mužů.
 • Mycobac – mycobakterie jsou extracelulární, velmi odolné bakterie, při nákaze se šíří po celém organismu i do kostí, často napadají páteř, kolena kyčle.
 • Staphylococcus, Streptococcus ( část přípravku Kokplus ) – vytváří enzymy, které jim pomáhají pronikat do pojivových tkání. Jejich imunokomplexy se masivně ukládají do kloubů. Stafylokoky způsobují zánět kostní dřeně ( děti – dlouhé kosti, dospělí – obratle ).
 1. Neisseria, Acinetobacter (gram negativní koky, speciálka Kokmin, součást přípravku Kokplus)kapavka a acinetobacter způsobují hlavně záněty urogenitálního systému, mohou, ale napadnout i klouby, obvykle zánět probíhá na synoviální výstelce nebo na bursách.
 2. Některé anaerobní bakterie ( součást přípravku Anaerob)

bacteroidaceae (Porphyromonas gingivalis, Bacteriodes, Prevotella…) – součást                mikrobiomu, při průniku do těla způsobují hnisavé infekce. Často příčinou paradentózy, produkují PAD enzym, který mění arginin na citrulin a může docházet k tvorbě citrulin reaktivních protilátek, k poruše imunitní tolerance a vzniku revmatoidní artritidy, ale i dalších autoimunitních onemocnění.

clostridie – produkují kolagenázu, rozpouští kolagen, zhoršují schopnost regenerovat pojivo v organismu.

actinomycetales(collinsella, Eggerthella…) – součást mikrobiomu, často nalézány i v zánětlivých kloubech.

 • Některé bakterie z přípravku Enterobac 

Enterobacteriaceae – escherichie, salmonelly, haemophilus… – způsobují záněty urogenitálního traktu a také záněty kloubů a pojivové tkáně – revmatoidní artritida a jiné autoimunitní záněty pohybového aparátu, Bechtěrevova choroba, záněty podkoží…

Pseudomonastypické nemocniční baterie, riziko pooperačních problémů, způsobují záněty kostní dřeně, baktere produkují sliz( alginát), který obaluje jejich kolinie a chrání je před imunitním systémem.

 • Parvoviry množí se v kmenových buňkách kstní dřeně, jejich imunokomplexy se usazují do kloubů.
 • Gripin – respirační viry – orthomyxoviry ( viry pravé chřipky ), parainfluenzaviry, koronaviry, metapneumoviry – respirační viry pronikají i mimo dýchací ústrojí a napadají různé tkáně, včetně pohybového systému. Chronická infekce způsobuje zvýšené množství imunokomplexů v těle, což má opět nepříznivý vliv na klouby.
 • Herpatitidyjejich vedlejším dopadem nákazy jsou problémy s klouby. Dochází k vysoké zátěži jater, což se projevuje na zátěži pojivových tkání.
 • FSME – viry encefalitidy ovlivňují nervový systém, často napadají periferní nervový systém, který řídí pohyb (některé druhy, zejména alfaviry)
 • Retroviry –  obzvláště lidský T-lymfotrofní virus typu 1 ( HTLV 1 )jsou ve zvýšené míře nacházeny u lidí s revmatoidní artritidou a dalšími záněty kloubů, často také u dalších autoimunitních onemocnění.

Mohlo by Vás zajímat

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.