Blog Detoxikace

Alergie na nikl

Alergie na nikl – špinění kůže, náušnice a piercingy

Problematika špinění náušnic je do velké míry spojena s alergií na kovy. Na prvním místě vědeckou obcí všeobecně uznávaným alergenem je nikl, který bývá často obsažený v kovových částech náušnic, jako příměs slitiny.

Nikl je považovaný za celosvětově nejvíce se vyskytující alergen, a to právě kvůli jeho obsahu v různých druzích šperků, bižuterii, percingu i kovových součástech oděvů, které přicházejí do kontaktu s kůží. Při styku s kovovým předmětem, obsahujícím nikl, se v některých případech může místo dotyku zabarvit černým odstínem, šperky a kovové součásti oděvů tedy “špiní” kůži, v našem případě ušní lalůček. V krajním případě může v postiženém místě vzniknout zánět.

Uvádí se, že nikl je schopen způsobit zřetelnou alergickou kožní reakci až u 10% lidí v celosvětovém měřítku.

Na detoxikaci od niklu a jeho sloučenin slouží přípravek Joalis Antimetal . Ukazuje se totiž, že lidé, kteří reagují senzitivně kožní reakcí na nikl, mají zároveň také vyšší koncentrace niklu a jeho sloučenin uložených v organismu. V souladu s tímto předpokladem bylo pomocí experimentu dokázáno, že v některých případech, se po podání přípravku Joalis Antimetal , po určité době od začátku užívání kožní citlivost na nikl prokazatelně zmírnila nebo zcela vytratila, včetně jejich mírnějších forem bez zánětlivé tendence. U některých lidí ty samé šperky, které nosili před použitím Joalis Antimetal , po aplikaci tohoto detoxikačního přípravku již nezpůsobovaly charakteristická kovová zabarvení při styku s pokožkou. Taková kovová špinění se zřetelně ukazují také na ušních lalůčcích okolo dírky pro zavěšení náušnice.

Je také zajímavé, že mnozí klienti při preventivním užití přípravku Joalis Antimetal  bez předchozí alergické reakce uvádějí, že v průběhu užívání tohoto detoxikačního přípravku se jim po určitou omezenou dobu objevila na kůži kovově tmavá zbarvení v místech dlouhodobějšího styku s předměty s niklem ( například kovové cvočky na džínách při styku s kůží a jiné). Tyto projevy můžeme s velkou jistotou posuzovat jako detoxikační projevy, tedy jedná se projevy žádoucí, které obvykle indikují, že detoxikace probíhá podle plánu a “návodu” uloženého v detoxikačním přípravku.

Někteří (spíše některé) z vás si tedy pomocí přípravku Joalis Antimetal  mohou jednoduše vyzkoušet, zda jsou vaše náušničky vyrobeny pouze z ušlechtilých kovů, tedy obsahují pouze zlato nebo stříbro, a ne slitiny z niklu. U náušnic by v průběhu užívání přípravku nemělo dojít ke špinění kůže v místech styku. Avšak detoxikační projev kožního špinění po užití detoxikačního přípravku nemusí nastat u všech lidí, přestože každý člověk v sobě určité přirozeně se vyskytující množství niklu má. Záleží totiž na individuální imunitě každého z nás.

Je možné objednat i speciálku jen na nikl Antimetal Ni. Je potřeba to napsat na obchod@prirodaleci.cz

Mohlo by Vás zajímat

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.