Detoxikace

PEESDren

PEESDren je přípravek, který se věnuje empatii, pochopení smyslu, metafor, poruchám osobnosti, citové a sociální plochosti nebo naopak přecitlivělosti vedoucí k sociální izolaci. Má za úkol detoxikaci zrcadlových neuronů, které se zapojují, když pozorujeme někoho při určité činnosti, účastní se nejen vnímání emocí jiných, ale také se zapojují při chápání metafor, přirovnání. Umožňují chápat skrytý smysl a nebrat věci doslovně. Umožňují navazování sociálních interakcí, jejich poškození způsobuje projevy známé jako  poruchy autistického spektra. Zrcadlové neurony ovlivňují chápání druhých lidí, pomáhají v předvídavosti, souvisí s intuicí. Zásadně ovlivňují vytvoření bezpečné vazby mezi matkou a dítětem.

zdroj. Marie Vilánková Joalis Info

Mohlo by Vás zajímat

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.