Detoxikace

Embase

Embase je preparát, který se věnuje patologické radosti a nadšení, existuje – li něco takového a zároveň protipólu tohoto stavu a to nadměrnému patologickému strachu. Extrémní patologickou radostí se myslí spíše nadměrné vzrušení ve smyslu mánie, fobie, a strachu jako je tréma.  Tyto emoce pochází z okruhu srdce. Radost je emoce, která vzniká v procesu tvoření, učení, při vítězství. Dostavuje se, pokud jsme dokončili něco, co je pro nás důležité, s dobrým výsledkem. Pokud člověk došel k výsledku poctivě, tak si většinou uvědomuje, že mu významně pomohlo mnoho lidí a okolnosti okolo něj. Každý chce v životě prožívat radost a často dochází k lhaní sobě i druhým, přehrávání, falšování pocitů ( drogy, alkohol, léky ) , které mají radost navodit. Radost souvisí se zvědavostí, objevováním, ale i fobiemi, konkrétními strachy např. z hadů, výšek, tmy…Fobie podobně jako mánie vedou k extrémnímu zneklidnění, myšlení, psychomotorika je urychlená, dochází k impulsivním rozhodnutím, která mohou mít vážné důsledky ( utrácení peněz, zbrklý útěk, výskok..) Jsou doprovázeny silnou reakcí sympatiku, to má negativní vliv na srdce, cévy, metabolismus, imunitu a vede k vyčerpání. Zároveň dochází k silné potřebě sociálních kontaktů, často doprovázené až lhavostí a manipulováním, aby se jedinec udržel ve středu pozornosti společnosti. Na neurobilogické úrovni je extrémní radost typická poruchou biogenních aminů ( serotonin, dopamin, noradrenalin ) , spojenou s toxickou zátěží ventriculus lateralis . Někdy dochází k výkyvům aminů a součástí je pak depresománie – mánie – nadbytek, deprese – nedostatek. Může být prvním příznakem nemocí spojených s nadbytkem dopaminu ( schizofrenie ) Preparát řeší i opačný pól – svazující tréma, strachy, fobie, strachy z konkrétních věcí ( na rozdíl od preparátů Anxinex na úzkosti, kde strachy jsou neodůvodnitelné )

 

zdroj. Marie Vilánková Joalis Info

Mohlo by Vás zajímat

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.