Blog Vitální houby

Protivirová Shiitake


Jiné názvy:

 • česky – houževnatec jedlý
 • latinsky – Lentinula edodes

Použití testovaná v praxi:

 • aktivace imunitního systému v případě bakteriální a virové infekce + Coriolus, ABM, Reishi, Maitake
 • regulace cholesterolu a tlaku krve + Reishi, Maitake, Auricularia
 • antiarteriosklerotický účinek + Coprinus, Auricularia
 • podpora pročištění střev + Hericium
 • zmírnění onemocnění v případě osteoporózy a revmatických chorob + Maitake
 • doplňková terapie nádorů a prevence nádorů + dle typu nádoru

Další motivy pro použití Shiitake:

kandidózy, prevence nachlazení, únavy, výrazné protivirové působení (+ Coriolus), posiluje tvorbu střevní flóry, nádorová onemocnění
trávicích orgánů a jater, artritida, artróza, silně snižuje hladinu cholesterolu, anemie, hepatoprotektivní účinky, prevence proti zubnímu kazu, podpůrná léčba
u HIV, podpora u alergií

TCM charakteristika:

 • teplota – neutrální
 • chuť – sladká
 • tropismus – slezina, žaludek, plíce

Účinky podle tradiční čínské medicíny: 

 • doplňuje Qi a vyživuje krev
 • rozpouští vlhkost a hlen

Stručný popis

Shiitake (Lentinula edodes, houževnatec jedlý, „královna mezi houbami“, XiangGu /voňavá houba/) patří do skupiny chorošovitých dřevokazných hub. Je možné je i na kmenech, pařezech, polenech pěstovat i v domácích podmínkách. V přírodě také roste na tomto substrátu, hlavně pak na listnáčích. V našich končinách houba neroste. Shiitake mám šupinatý, světle až tmavě hnědý klobouk, který má průměr cca 5–12 cm a je na přibližně 3–5 cm vysoké třeni. Dužina Shiitake má pevnou konzistenci a silnou vůni. To z ní dělá ideální přísadu do pokrmů, a to hlavně těch asijských, kde je houba doma i ve volné přírodě. Asijské země jsou také největšími producenty Shiitake. Pěstování a hlavně pak využívání této houby k léčebným účelům na v Asii, hlavně pak v Číně a Japonsku, dlouho, doslova tisíciletou tradici. Japonské spisy z roku 199 n. l., popisují, jak Kyusuyové, japonský kmen, přinesli  Shiitake jako dar pro japonského císaře. V historických spisech tradiční čínské medicíny je o Shiitake také mnoho zmínek a je zde označena jako elixír života. Texty z doby dynastie Sung (960−1127) dokonce hovoří o počátcích kultivování a cíleném pěstování této houby. V roce 1313 vznikl další text, který dále specifikuje techniku kultivace, tento byl sepsán Wang Chengem. V současnosti je houba komerčně pěstována po celém světě. Pro ten náš svět byla poprvé popsána a zařazena do systému v roce 1877, a to M. J. Berkeleyem, který ji pojmenoval Agaricus edodes. Toto jméno Shiitake vydrželo až to roku 1976, kdy ji D. Pegler přiřadil do rodu Lentinula.

Složení Shiitake

U Shiitake jako u jiných hub tvoří největší hmotností podíl voda, a to až 90 %. V sušině jsou pak hojně zastoupeny polysacharidy, bílkoviny, aminokyseliny, minerální látky, vitamíny, látky dodávající chuť a vůni (alkoholové sloučeniny, disulfidy, ketony), nositelkou vůně Shiitake je 1,2,3,5,6- pentathiepan.

Polysacharidy

Důležitou složkou hub, tedy i Shiitake jsou cukry, v tomto případě hlavně polysacharidy. Jedná se o ve vodě rozpustnou i nerozpustnou vlákninu. Ta nerozpustná v podobě chitinu podporuje peristaltiku, je živinou pro střevní mikroflóru aj. Vstřebatelné polysacharidy mají mnoho účinků. Nejznámější jsou imunomodulační, umí však také neutralizovat volné radikály či působit na rakovinné buňky. V Shiitake najdeme např. beta glukany (1-4)-, (1-6)-beta-D-glukany. Typické jsou pro Shiitake lentinany. Jedná se o vysokomolekulární látky, jež jsou extrahovány z buněčné stěny zralé houby. Lentinany mají na středovém polysacharidovém řetězci navázanou glukózu v pozicích (1-3) nebo (1-6). Lentinany jsou rozpustné ve vodě, tedy stravitelné, odolávají i vysokým teplotám a zásaditému prostředí.

Jedinečnou složkou Shiitake je KS-2, jedná se o  α-mannan peptid, který je možné extrahovat z mycelií Shiitake za pomoci horké vody a precipitace v etanolu. Sloučenina je, jak název napovídá, složená ze sacharidu mannanu, na nějž se vážou aminokyseliny, může to být např. serin, treonin, alanin nebo prolin. KS-2 vykazuje aktivitu proti mnoha druhům nádorů.

V Shiitake nejsou jen polysacharidy, ale také jednoduché cukry, tj. trehalóza, glycerol, mannitol, arabinol, manóza aj.

Díky jejich účinnosti a poptávce jsou již dnes vyráběny i standardizované extrakty pod názvy LEM a LAP (EP3). Oba se vyznačují tím, že mají velké množství glykoproteinů, polysacharidů, proteinů a fenolů. LEM pak obsahuje i deriváty nukleových kyselin a vitamíny skupiny B a vitamín D. Extrakty mají protirakovinné a protiinfekční účinky.

Aminokyseliny, proteiny a enzymy

Pro rostlinnou říši není typické, že by její zástupci obsahovali větší množství bílkovin. U hub je tomu jinak. Shiitake je zdrojem kvalitních aminokyselin, i těch esenciálních, které si tělo samo nevyrobí, i bílkovin. Z aminokyselin se v Shiitake nejvíce vyskytují kyselina glutamová, aparát, arginin, prolin, alanin, leucin, v menším množství pak i valin, lysin, serin, glycin, treonin, fenylalanin, tyrozin, cystein i metionin aj.

Krom aminokyselin jsou v Shiitake také bílkoviny, jednou z nich je i Latcripin-3, který má silný antioxidační a protirakovinný účinek. Pokud se hovoří o bílkovinách, není možné opomenout také enzymy. V Shiitake je jich opravdu hodně, např. celulázu, leminarinázu, glukosidázu, xylázu, proteinázy, amylázu aj. Názvy enzymů jsou odvozeny od sloučenin, které štěpí.

Lipidy

Shiitake obsahuje poměrně velké množství lipidů a mastných kyselin, a to i těch nenasycených, které jsou vhodné pro naše zdraví. Těch je v Shiitake více než těch nasycených, tj. 78 % vs. 22 %. Mezi nasycenými kyselinami v Shiitake jsou např. kyselina palmitová, stearová, mononenasycené zastupuje kyselina olejová a ty polynenasycené pak kyselina linolenová a linolová.

Vitamíny a minerální látky v Shiitake

Důležitou součástí Shiitake jsou i vitamíny, a to hlavně ergosterol, tj. vitamín D2, potom vitamíny skupiny B, včetně B12, je v ní obsažen i beta karoten. Množství minerálních látek v houbě může být ovlivněno i místem pěstování. Nejhojněji se v Shiitake vyskytují tyto minerály a stopové prvky: draslík, sodík, fosfor, vápník, hořčík, zinek, mangan, železo, zinek, měď aj.

Purinový alkaloid

Shiitake je i zdrojem purinových alkaloidů, tj. např. eritadeninu (lentinacin, lentysin, 2(R),3(R)-dihydroxy-4-(9-adenyl)-máselná kyselina), který umí snižovat aktivitu S-adenosyl-L-homocystein hydrolázy.  Díky tomu dochází k poklesu hladiny homocysteinu. Reguluje též aktivitu angiotensin konvertujícího enzymu, takže snižuje krevní tlak. Zasahuje také do metabolismu tuků, čímž snižuje hladinu cholesterolu.

Lykopen

Lykopen je látka, která je známá hlavně z rajčat. Je to karotenoid, který má tetraterpenoidní strukturu. Je velmi silným antioxidantem, a jeho využitelnost pro organismus vzrůstá po tepelném opracování, a pokud je přidán i olej.

Další

Výčet bioaktivních látek, které jsou v Shiitake je velmi dlouhý, ještě zmíníme třeba antioxidanty, jako jsou flavonoidy, fenoly. Dále je v Shiitake možné najít terpenoidy, které zabíjejí infekční patogeny a také nádorové buňky.

Proč sáhnout po Shiitake?

Již dle vyjmenovaných složek a jejich účinků je jasné, že stejné a mnohem silnější, kdy se jednotlivé složky v účincích podporují, má i celá houba. Její vliv na náš organismus je komplexní a uvádí jej do harmonie a pohody. Může sloužit jako léčebný prostředek, ale také jako prevence proti vzniku mnoha nemocí.

Shiitake je nepřítelem rakoviny

Rakoviny jsou zhoubná onemocnění, která mohou postihnout jakýkoli orgán i krev. Naštěstí již dnes, pokud máme rakovinu, neznamená, že jí podlehneme. Většina pacientů se uzdraví. Přesto existují lidé, kteří nemoci podlehnou. Navíc léčba rakoviny je velmi náročná, provázená mnoha nežádoucími účinky. Často musí být kombinovaná, neboť na ni nemusí rakovinné buňky reagovat, tím se dále zvyšuje její toxicita a může zanechat dlouhodobé i trvalé poškození. Hledají se tedy stále nové léčebné možnosti, které by rakovinu vyléčily, či alespoň posílily účinky standardní léčby a zmírnily dopady protirakovinné terapie na pacienta.

V tomto všem může být pomocníkem právě i Shiitake.

Provádějí se mnohé pokusy, a to na buněčných kulturách, kdy je k vybraným rakovinným buňkám přidávána Shiitake či její složky, dále pak pokusy na zvířatech s nádory. Existují však i studie, v nichž jsou nemocní dobrovolníci.

V úvodu zmíníme, že Shiitake se do boje s rakovinou pouští dvěma způsoby, jedním je výrazné posílení protinádorové imunity, druhým je přímé působení na rakovinné buňky. Nejúčinněji bojují s rakovinou terpenoidy a polysacharidy z Shiitake.

Pokud je Shiitake přidána k buňkám sarkomu, rakoviny plic či tlustého střeva, tyto buňky se přestávají dělit, jejich buněčný cyklus je zablokován. Dále pak se snižuje jejich životaschopnost a dochází u nich k apoptotické smrti. Shiitake totiž spouští nitrobuněčné pochody, které aktivují kaspáz, jež dokonají dílo zkázy na rakovinné buňce. Aby k tomuto mohlo dojít, musí Shiitake v buňce také zablokovat mechanismy, které buňku před apoptózou chrání. To samozřejmě také dokáže, blokuje tedy např. Bcl2 aj.

Při pokusech na zvířatech se nejvíce využívá myší a krys, jimž je implantován nádor či je u nich nádorové bujení vyvoláno. Uvedeme příklad, kdy myší s implantovaným sarkomem dostávaly 1‒5 mg/kg  v 10 dávkách. Při této terapii   snížil růst nádoru až o 97,5% oproti neléčeným myším s nádorem. A co je ještě lepší zpráva, u 6 myší z 10, které byly léčeny Shiitake, došlo ke kompletní regresi nádoru.

Krom tohoto přímého účinku funguje Shiitake v souladu s chemoterapií, posiluje její účinek, např. pokud je kombinována s 5-fluorouracilem, dochází k ničení buněk rakoviny jater a střeva již při nižších dávkách 5-FU.

Nesmíme zapomenout ani na klinické studie. V jedné byli pacienti (8), kteří trpěli rakovinou žaludku a tlustého střeva, kteří podstupovali chemoterapii. V prvním kole léčby jim byla podána pouze chemoterapie, ve druhém byla k chemoterapii přidána i Shiitake. Pacienti popsali, že při přidání Shiitake se po chemoterapii cítili subjektivně lépe a krevní testy ukázaly, že nedošlo k tak výraznému útlumu imunitního systému jako při podávání samotné chemoterapie. Existuje ještě dalších 12 studií, ve kterých bylo cca 400 pacientů, které přinášejí podobné výsledky. Shiitake je tedy výraznou podporou pro pacienty, kteří podstupují chemoterapii.

Yin X, Ying J, Li L, Zhang H, Wang H. A meta-analysis of lentinan injection combined with chemotherapy in the treatment of nonsmall cell lung cancer. Indian J Cancer. 2015 Nov;52 Suppl 1:e29-31. 

Tari K, Satake I, Nakagomi K, Ozawa K, Oowada F, Higashi Y, Negishi T, Yamada T, Saito H, Yoshida K. Effect of lentinan for advanced prostate carcinoma. Hinyokika Kiyo. 1994;40(2):119-23.

Oba K, Kobayashi M, Matsui T, Kodera Y, Sakamoto J. Individual patient based meta-analysis of lentinan for unresectable/recurrent gastric cancer. Anticancer Res. 2009;29(7):2739-45.

Gu YH, Belury MA. Selective induction of apoptosis in murine skin carcinoma cells (CH72) by an ethanol extract of Lentinula edodes. Cancer Lett. 2005;220(1):21-8.

Cao X, Liu R, Liu J, Huo Y, Yang W, Zeng M, Yang C. A novel polysaccharide from Lentinus edodes Mycelia exhibits potential antitumor activity on laryngeal squamous cancer cell line Hep-2. Appl Biochem Biotechnol. 2013;171(6):1444-53.

Tanigawa K, Ito Y, Sakai M, Kobayashi Y. Evaluation of quality of life and immune function in cancer patients receiving combined immunotherapy and oral administration of lentinula edodes mycelia extract. Gan To Kagaku Ryoho. 2012;39(12):1779-81.

Ina K, Kataoka T, Ando T. The use of lentinan for treating gastric cancer. Anticancer Agents Med Chem. 2013s;13(5):681-8.

Wang Y, Han X, Li YD, Zhao SY, Zhang DJ, ZhaO ZH, Wang YB. Effects of tumor-specific antigen induced by lentinan on murine H22 hepatocellular carcinoma immunoprophylaxis. Eur Rev Med Pharmacol Sci. 2015 Dec;19(23):4516-24.

Shiitake se přátelí s imunitním systémem

Bez správného fungování imunitního systému bychom nemohli dobře žít. O jeho důležitosti svědčí to, že lidé s vážnými, často vrozenými, ale i získanými imunodeficity umírají i na velmi banální infekční nemoci. Imunitní systém je náš ochránce proti nebezpečí zvenku, odstraňuje však i nebezpeční přicházející zevnitř. Bojuje s rakovinnými buňkami, odstraňuje poškozené buňky atd. Někdy se ovšem může obrátit i proti nám, jak je tomu při autoimunitních onemocněních, nebo reaguje nepřiměřeně na bezpečné podněty, tj. alergeny.

Shiitake dokáže imunitní systém správně nasměrovat, harmonizovat ho tak, aby byl dostatečně silný a pohotový v boji s infekcemi a rakovinnými buňkami, ale zároveň nenapadal naše buňky a alergeny.

Díky vysokému podílu polysacharidů, které se vážou na receptory imunitních buněk, mohou být imunitní buňky aktivovány. Po této aktivaci tvoří prozánětlivé cytokiny, které aktivují další složky imunity, jedná se např. o IL-1, IL-6, TNF alfa, interferon gamma. Shiitake aktivované fagocyty, tj. dendritické buňky, makrofágy, neutrofily aj., také účinněji pohlcují cizorodé částice. Pokud se jedná o bakterii či virion, snáze jej zabijí, rozloží a části „těla“ patogena vystaví na svém povrchu, kde si tuto zprávu o hrozbě „přečtou“ i další buňky, hlavně T lymfocyty, které předají signál B lymfocytům, které tvoří protilátky. Shiitake také zvyšuje cytotoxicitu T lymfocytů CD8 a NK buněk. Tyto umí vypustit látky, které přímo naruší buňku a zničí ji. Je tedy vidět, že Shiitake moduluje fungování celého imunitního systému, a to i komplement.

Je zdokumentováno, že Shiitake velmi dobře působí na lidský imunitní systém. Ve studii s 80 dobrovolníky, kteří byli rozděleni do dvou skupin (jedna dostávala Shiitake, druhá placebo), se potvrdilo, že po 8 týdnech užívání Shiitake dochází k zvýšení aktivity NK a produkce INF γ.

V další studii s 52 dobrovolníky ve věku mezi 21‒41 roky se také podávala Shiitake, části 5 a části 10 gramů houby denně. Výzkum trval 4 týdny. Provedené odběry prokázaly, že díky konzumaci došlo ke zvýšení počtu γδ T lymfocytů o více než 60 %, podobný efekt měla Shiitake i na populaci NK buněk. Ty byly snáze aktivovatelné. V krvi byly také zachyceny vyšší koncentrace cytokinů IL-4, IL-10 i TNF-α a IL-1α.  Ve slinách se pak zvýšila hodnoty IgA protilátek, naopak došlo k poklesu CRP, které je známkou zánětu.

Ze dvou popsaných studií je patrné, že Shiitake posiluje imunitní systému i u zdravých lidí.

Ale nejde jen o posílení imunitního systému, ale vyladění jeho fungování. Proto se také testovalo, zda umí Shiitake zasahovat do průběhu autoimunitních a alergických zánětů. Byla testována v případě Crohnovy nemoci, kdy se na myších prokázalo, že snižuje zánět ve střevě. Shiitake krmené myši netrpěly úpornými průjmy, nedocházelo k výrazné ztrátě hmotnosti atd.

Shiitake umí zmírnit i alergické reakce, jak je zdokumentována např. v případě atopické dermatitidy. Pokus probíhal na myších, které měly akutní ekzém, tj. došlo ke tvorbě puchýřků, svědivosti, zarudnutí, otoku atd. V místě léze se také akumulovaly imunitní buňky, hlavně mastocyty a granulocyty, probíhal zde zánět. Při podávání Shiitake se zmenšil počet imunitních buněk v podkoží a také koncentrace IgE protilátek a prozánětlivých cytokinů, okem bylo patrné, že léze se začala hojit a výrazně se zmenšila.

Shiitake tedy moduluje aktivitu imunitního systému, aby fungoval tak, jak má, tj. chránil, ale neubližoval.

 

Shi L, Lin Q, Yang T, Nie Y, Li X, Liu B, Shen J, Liang Y, Tang Y, Luo F. Oral administration of Lentinus edodes β-glucans ameliorates DSS-induced ulcerative colitis in mice via MAPK-Elk-1 and MAPK-PPARγ pathways . Food Funct. 2016,7, 4614-4627 .

Liu M, Li J, Kong F, Lin J, Gao Y, 1998. Induction of immunomodulating cytokines by a new polysaccharide-peptide complex from culture mycelia of Lentinus edodes. Immunopharmacology, 40, 187-198.

Israilides,  C.;  Kletsas,  D.;  Arapoglou,  D.;  Philippoussis,  A.; Pratsinis, H.; Ebringerova, A.; Hribalova, V.; Harding, S.E. In vitro cytostatic  and  immunomodulatory  properties  of  the  medicinal mushroom Lentinula edodes. Phytomedicine, 2008, 15, 512-519

Kupfahl, C.; Hof, G.H. Lentinan has a stimulatory effect on innate and adaptive immunity against murine Listeria monocytogenes infection. Int. Immunopharmacol., 2006, 6, 686-696.

Zheng, R.; Jie, S.; Hanchuan, D.; Moucheng,  W. Characterization and immunomodulating activities of polysaccharide from Lentinus edodes. Int. Immunopharmacol., 2005, 5, 811-820.

Yoshino, S., Tabata, T., Hazama, S., Iizuka, N., Yamamoto, K., Hirayama, M., Tangoku, A. & Oka. M. (2000). Immunoregulatory effects of the anti-tumor polysaccharide lentinan on Th1/Th2 balance in patients with digestive cancers. Anticancer Research, 20: 4707-4711. 

Gaullier JM, Sleboda J, Øfjord ES, Ulvestad E, Nurminiemi M, Moe C, Tor A, Gudmundsen O. Supplementation with a soluble β-glucan exported from Shiitake medicinal mushroom, Lentinus edodes (Berk.) singer mycelium: a crossover, placebo-controlled study in healthy elderly. Int J Med Mushrooms. 2011;13(4):319-26.

Lee JY, Kim JY, Lee YG, Rhee MH, Hong EK, Cho JY.Molecular mechanism of macrophage activation by Exopolysaccharides from liquid culture of Lentinus edodes. J Microbiol Biotechnol. 2008;18(2):355-64.

Choi J, Paik D-J, Kwon DY, Park Y. Dietary supplementation with rice bran fermented with Lentinus edodes increases interferon-γ activity without causing adverse effects: a randomized, double-blind, placebo-controlled, parallel-group study. Nutrition Journal. 2014;13:35. doi:10.1186/1475-2891-13-35.

Choi EJ, Park ZY, Kim EK. Chemical Composition and Inhibitory Effect of Lentinula edodes Ethanolic Extract on Experimentally Induced Atopic Dermatitis in Vitro and in Vivo. Molecules. 2016 Jul 29;21(8).

Dai X, Stanilka JM, Rowe CA, Esteves EA, Nieves C Jr, Spaiser SJ, Christman MC, Langkamp-Henken B, Percival SS.Consuming Lentinula edodes (Shiitake) Mushrooms Daily Improves Human Immunity: A Randomized Dietary Intervention in Healthy Young Adults. J Am Coll Nutr. 2015 Apr 11:1-10.

Shiitake se infekcí neleká

Infekce, resp. jejich původci jsou všude kolem nás. Některé infekce jsou zastaveny již bariérami v podobě kůže a sliznice, jsou zlikvidovány již před vstupem do těla, jiné okamžitě či brzo po vniknutí do něj. Člověk pak může být jen jeden dva dny unavený, ani nepozná, že jeho tělo s infekcí bojuje. Stačí však oslabený imunitní systém či „chytrý“ a vytrénovaný patogen a rozvíjí se infekce. Patogeni mají totiž vyvinuté mechanismy, jak to těla vniknout a jak přelstít imunitní systém. Dobře fungující imunitní systém je však nakonec stejně přemůže, byť se infekce projeví i klinicky, tj. např. teplotou, bolestmi kloubů, svalů, rýmou či kašlem.

Shiitake, jak jsme psali výše, posiluje imunitní systém, ale také mu odlehčuje, neboť v ní obsažené látky umí infekčního patogena přímo zabít, či jej alespoň paralyzovat a zabránit jeho množení a šíření po těle.

Z Shiitake bylo extrahována mnoho látek s antimikrobiálními účinky, jednou z nich je i sloučenina lentamycin.

Protibakteriální účinky se testují přímo na vypěstovaných koloniích vybraných bakterií a k nim se přidá Shiitake. U mnoha druhů bakterií pak dochází k omezení rozšiřování kolonie, ale co víc i ke zmenšení počtu bakterií. Shiitake účinkuje proti zlatému stafylokokovi, streptokokům, salmonele aj.  Efekt Shiitake je možné prokázat také na zvířatech, která jsou nějakou bakterií infikována, části z nich je podávána Shiitake a výsledky mezi oběma skupinami se porovnávají. Jedná se např. o studii, kdy byly myši nakaženy tyfem. Ty, které dostávaly Shiitake méně umíraly, měly tedy nižší mortalitu, z infekce se dokázaly dostat. Jiné pokusy testují, zda Shiitake zvyšuje odolnost proti nákaze, to např. v případě ryb, kterým byla podávána Shiitake, poté byly nakaženy vážným, pro ně smrtícím patogenem Lactococcus garvieae. A opět, mezi rybami, které byly krmeny Shiitake se snížila mortalita a mnohé ryby se ani nenakazily.

Ale shiitake nepomáhá jen živočichům, může se využít i při nákaze rostlin. Zabíjí bakterie napadající rajčata Xanthomonas campestris, ty vytvářejí na plodech černé fleky a znehodnocují je.

Shiitake s úspěchem čelí i virovým infekcím. Jsou studie dokládající, že Shiitake omezuje množení polia, tj. viru dětské obrny. Brání také replikaci HIV, stejně tak herpetickým virům či hepatitidě B. V klinické studie se 40 pacienty s chronickou hepatitidou B došlo po podávání Shiitake ke zlepšení stavu jater a u 17 léčených pacientů se omezila replikace viru, klesla virémie.

Tím ale Shiitake nekončí, umí zvládat i kvasinky a pro patologické houby, a to i ty napadající jiné rostliny, např. zabíjí Botrytis cinerea (plíseň šedá), je postrachem pěstitelů jahod a hroznů.  Shiitake je také účinná proti kandidě a aspergilovi.

Opět se ukazuje široký záběr účinků Shiitake.

 

Hearst R, Nelson D, McCollum G, Millar BC, Maeda Y, Goldsmith CE, Rooney PJ, Loughrey A, Rao JR, Moore JE. An examination of antibacterial and antifungal properties of constituents of Shiitake (Lentinula edodes) and oyster (Pleurotus ostreatus) mushrooms. Complement Ther Clin Pract. 2009 Feb;15(1):5-7.

Kim SP, Park SO, Lee SJ, Nam SH, Friedman M. A Polysaccharide isolated from the liquid culture of Lentinus edodes (Shiitake) mushroom mycelia containing black rice bran protects mice against salmonellosis through upregulation of the Th1 immune reaction. J Agric Food Chem. 2014;62(11):2384-91. 

Jung BG, Lee JA, Lee BJ. Immunoprophylactic effects of shiitake mushroom (Lentinula edodes) against Bordetella bronchiseptica in mice. J Microbiol. 2012;50(6):1003-8. 

Sun J, Wang H, Ng TB. Isolation of a laccase with HIV-1 reverse transcriptase inhibitory activity from fresh fruiting bodies of the Lentinus edodes (Shiitake mushroom). Indian J Biochem Biophys. 2011;48(2):88-94.

The medicinal benefits of Lentinan (β-1, 3-D glucan) from Lentinus edodes (Berk.) singer (Shiitake Mushroom) through oral administration. Yap A.T, Ng M.H. Int J Med Mushr. 2005;7(12):170

Sarkar, S. Effect of the extract of culture medium of Lentinus edodes on the replication of the herpes simplex virus type 1. Antiviral.  Res., 1993, 20, 293-303.

Chihara,  G.  Immunopharmacology  of  Lentinan,  a  polysaccharide isolated  from  Lentinus  edodes:  its  applications  as  a  host  defence potentiator. Int. J. Oriental Med., 1992, 17, 57-77.

Gordon M, Bihari B, Goosby E, Gorter R, Greco M, Guralnik M, Mimura T, Rudinicki V, Wong R, Kaneko Y. A placebo-controlled trial of the immune modulator, lentinan, in HIV-positive patients: a phase I/II trial. J Med. 1998;29(5-6):305-30.

Hirasawa M, Shouji N, Neta T, Fukushima K, Takada K. Three kinds of antibacterial substances from Lentinus edodes (Berk.) Sing. (Shiitake, an edible mushroom). Int J Antimicrob Agents. 1999;11(2):151-7.

Shiitake ve vztahu k lipidům a kardiovaskulárním nemocem a hmotnosti

V populaci je mnoho lidí, kteří mají zvýšené koncentrace lipidů v krvi, tj. trpí hyperlipidémií. To však zvyšuje riziko vzniku kardiovaskulárních nemocí, včetně závažných akutních komplikací, jakými jsou např. srdeční infarkt. Lipidy se ukládají do cévních stěn, které jsou tím poškozovány, rozvíjí se v nich zánět, bývají ztluštělé, ztrácejí pružnost a zmenšuje se jejich průsvit nárůstem ateromového plátu. Stav je také provázen rizikem vzniku trombů, které se mohou utrhnout, tj. embolizovat. Je tedy důležité mít hladinu tuků pod kontrolou. V tom nám může pomoci Shiitake. Jednou z velmi účinných složek Shiitake je v tomto ohledu eritadanin. Ten dokáže urychlit odstraňování cholesterolu z krve a těla, navíc snižuje syntézu cholesterolu v organismu. U hypercholesterolemických krys dokáže podávání této látky snížit cholesterol až o 25 %. Jiné komponenty Shiitake, např. hrubá vláknina, omezují vstřebávání tuků ze střeva do krve.

Prováděny jsou hlavně studie na hlodavcích, kterým je podávána vysokotučná dieta a dochází u nich k nárůstu lipidů v krvi, pokud je jim poté ke stravě přidána Shiitake, dochází k poklesu celkového cholesterolu, LDL i triglyceridů, naopak narůstají hodnoty hodného HDL.

Podobné výsledky se podařilo získat i při studiích s dobrovolníky. Těm byla podávána po dobu 7 dní čerstvá Shiitake, a to 90 g, jen to samotné snížilo celkovou koncentraci lipidů o 12 %, pokud dobrovolníci užívali 9 g sušené houby, poklesla koncentrace o 7 %, pokud byla sušená houba před podávání ošetřena UV zářením, což se někdy dělá (zbaví možné příměsi bakterií či plísni) tak klesla koncentrace o 6 %.

Snížení hladin tuků v krvi jde ruku v ruce s poklesem rizika vzniku kardiovaskulárních nemocí. To se prokázalo i ve studii s králíky, kteří dostávali vysokotučnou dietu a sledoval se stav jejich cév, u králíků, kteří nedostávali k této dietě Shiitake, se objevily výrazné aterosklerotické změny. U těch, kteří dostávali Shiitake poklesla hladina LDL a zvýšil se HDL.

Shiitake můžeme tedy použít v případě, že chceme snížit hladinu tuků, ale je možné ji užívat jako prevenci.

Dian Handayani, Barbara J. Meyer, Jiezhong Chen, Simon H. J. Brown, Todd W. Mitchell, and Xu-Feng Huang. A High-Dose Shiitake Mushroom Increases Hepatic Accumulation of Triacylglycerol in Rats Fed a High-Fat Diet: Underlying Mechanism. Nutrients. 2014; 6(2): 650–662. 

Enman J, Hodge D, Berglund K.A, Rova U.Production of the bioactive compound eritadenine by submerged cultivation of shiitake (Lentinus edodes) mycelia. J Agric Food Chem. 2008;56(8):2609-12.

Enman J, Rova U, Berglund K.A.  Quantification of the bioactive compound eritadenine in selected strains of shiitake mushroom (Lentinus edodes). J Agric Food Chem. 2007;55(4):1177-80.

Yoon KN, Alam N, Lee JS, Cho HJ, Kim HY, Shim MJ, Lee MW, Lee TS. Antihyperlipidemic Effect of Dietary Lentinus edodes on Plasma, Feces and Hepatic Tissues in Hypercholesterolemic Rats. Mycobiology. 2011;39(2):96-102. 

Tsutomu Yamada, Toshinori Oinuma, Mari Niihashi, Masako Mitsumata, Takayuku Fujioka, Kenji Hasegawa, Hitoshi Nagaoka, Hiroshige Itakura. Effects of Lentinus edodes mycelia on dietary-induced atherosclerotic involvement in rabbit aorta. J Atheroscler Thromb 2002 ;9(3):149-56.

Yu S, Wu X, Ferguson M, Simmen RC, Cleves MA, Simmen FA, Fang N. Diets Containing Shiitake Mushroom Reduce Serum Lipids and Serum Lipophilic Antioxidant Capacity in Rats.  J. Nutr. 2016 Oct 19.

Rahman MA,  Abdullah N, Aminudin  N. Lentinula edodes (shiitake mushroom): An assessment of in vitro anti-atherosclerotic bio-functionality. Saudi Journal of Biological Sciences · February 2016.

Shiitake proti cukrovce

Cukrovka je v dnešní době poměrně častou nemocí, hlavně typ II, který je součástí metabolického syndromu a má přímou spojitost se špatnými stravovacími návyky. Mnohdy stačí upravit dietní režim, jindy je nutné nasadit antidiabetika, popř. i inzulin. Je však nechat si pomoci Shiitake. Dle prováděných pokusů na hlodavcích se ukazuje její účinnost na regulaci glykémie. U myší či krys je podáním streptozocinu navozen stav odpovídající lidské cukrovce. Podávání Shiitake dokáže upravit glykémii, snížit hladiny glykovaného hemoglobinu a poškození slinivky atd. Prokázalo se, že glykémie při léčbě Shiitake může poklesnout až o 25 % a zlepší se i produkce inzulinu.

 

Yamac, M.; Kanbak, G.; Zeytinoglu, M.; Bayramoglu, G.; Senturk, H.;  Uyanoglu,  M.  Hypoglycemic  effect  of  Lentinus  strigosus (Schwein.)  Fr.  crude  exopolysaccharide  in  streptozotocin-induced  diabetic rats. J. Med. Food, 2008, 11(3), 513-517.  

Shiitake strážce jater

Játra jsou pro náš život nepostradatelná, detoxikují, ale také syntetizují mnohé potřebné látky a živiny. Játra se dokážou regenerovat, ale vzhledem k tomu, čemu bývají vystavena, může dojít k jejich poškození, a to i tak vážnému, že se dojde k cirhóze a selhání jaterních funkcí. Stačí zvýšené hladiny tuků, aby došlo ke steatóze, tj. hromadění tuků v játrech, to může způsobit i zvýšený příjem alkoholu. Játra poškozují i další toxiny a také infekce.

Již bylo zmíněno, že Shiitake snižuje hladinu tuků, tím ochraňuje nejen srdce a cévy, ale také játra. V případě infekcí pak tyto potlačuje, např. hepatitidu B, snižuje replikaci viru, ale také posiluje hojivé procesy a zlepšuje jaterní funkce.

Navíc působí podávání Shiitake i preventivně, tedy ochraňuje játra před následky vystavení škodlivinám. Toto se testovalo na myších, části byla podávána Shiitake, následně byla celá skupina vystavena působení toxické látky. U myší, které byly předpřipraveny Shiitake nedošlo k takovému nárůstu hladin jaterních enzymů ALT a AST, což je známka zániku jaterních buněk, omezil se také proces fibrotizace.

I zde je možné říci, že Shiitake nejen léčí, ale pomáhá v prevenci proti možnému poškození.

 

Akamatsu, S.; Watanabe, A.; Tamesada, M.; Nakamura, R.; Hayashi, S.; Kodama, D.; Kawase, M.; Yagi, K. Hepatoprotective effect of extracts from Lentinus edodes mycelia on dimethylnitrosamine-induced liver injury. Biol. Pharm Bull., 2004, 27(12), 1957-1960.

Yang H, Hwang I, Kim S, Hong EJ, Jeung EB. Lentinus edodes promotes fat removal in hypercholesterolemic mice. Exp Ther Med. 2013;6(6):1409-1413. Epub 2013 Oct 8.

Yagi K. Liver protective effect of Lentinula edodes mycelia(LEM). Gan To Kagaku Ryoho. 2012;39(7):1099-102.

Shiitake proti oxidačnímu stresu

Oxidační stres, tj. přítomnost volných radikálů je pro tělo devastující, působí prozánětlivé, narušuje membrány i DNA buněk. V jejich přítomnosti se zvyšuje riziko vzniku nádorového bujení. Volné kyslíkové radikály vznikají v těle i při fyziologických procesech a jsou důležité k zabíjení patogenů, ale na toto množství umí tělo samo neutralizovat. Nadbytek, který se tvoří např. při zánětech, po vystání škodlivinám, stresu atd., již neutralizovat neumí. Proto je nutné dodávat tělu antioxidanty. Tím je i Shiitake, resp. mnohé složky v ní.

Ukazuje se, že Shiitake velmi úspěšně neutralizuje a vychytává volné radikály, a to jak v roztocích, tak při pokusech na laboratorních zvířatech, což dokládá fakt, že se po podávání Shiitake snižuje hladina malondialdehydu, který se tvoří, pokud je v těle oxidační stres.

Shiitake zpomaluje stárnutí a degeneraci tkání.

 

Ana Carolina da Silva, Neuza Jorga. Antioxidant properties of lentinus edodes and agaricus blazei extrakt. Journal of Food Quality. 12/2011; 34(6).

Finimundy TC, Gambato G, Fontana R, Camassola M, Salvador M, Moura S, Hess J, Henriques JA, Dillon AJ, Roesch-Ely M. Aqueous extracts of Lentinula edodes and Pleurotus sajor-caju exhibit high antioxidant capability and promising in vitro antitumor activity. Nutr Res. 2013;33(1):76-84.

Ming-Tsung Yen, Yu-Hsiu Tseng, Ruei-Chian Li, Jeng-Leun Mau. Antioxidant properties of fungal chitosan from shiitake stipes. LWT 40 (2007) 255–261.

 

Shiitake snižuje hladinu homocysteinu

V poslední době se hovoří o nebezpečnosti homocysteinu. Je dáván do souvislosti i nemocemi nervového a kardiovaskulárního systému. U pacientů s těmito chorobami totiž bývají jeho hodnoty vyšší než ve zdravé populaci. Při podávání Shiitake myším s vysokou hladinou homocysteinu je tento proces zvrácen. Vlivem Shiitake je posílena aktivita S-adenosyl-L-homocystein hydrolázy, která homocystein štěpí.

 

Yang, H., Hwang, I., Kim, S., Ahn, C., Hong, E., & Jeung, E. (2013). Preventive effects of Lentinus edodes on homocysteinemia in mice. Experimental and Therapeutic Medicine, 6, 465-468.

Další účinky Shiitake

Náš výčet ještě není konečný. Zmíníme ještě další efekty Shiitake na organismus. Jedním z nich je snížení agregace trombocytů, tj. dochází k omezení tvorby trombů.

Shiitake obsahuje také velké množství enzymů, díky tomu je možné ji využít i při detoxikaci vody či půdy. Tyto enzymy totiž zvládnout rozložit škodlivé látky, např. různé insekticidy, pesticidy i antibiotika, na neškodné sloučeniny.

Na shiitake se můžeme obrátit i v případě, že chceme omezit riziko vzniku zubního kazu. Obsahuje totiž estriol, adenosiny, karvakrol atd., které mají antibakteriální účinky. Zabíjí tedy množící se v zubním plaku, které způsobují zubní kaz, např. Streptococcus mutans. Shiitake také zabraňuje vzniku zubního plaku. Pokud byly krysy krmeny dietou, ve které byl i 0,25% extrakt z Shiitake,došlo k poklesu výskytu zubního kazu oproti stejně krmeným krysám, které však Shiitake nedostaly. Toto bylo testováno i s dobrovolníky. Ti si vyplachovali 2x denně ústní dutinu roztokem s extraktem z Shiitake. během dvou týdnů došlo k úpravě pH, snížení tvorby plaku, ozdravění ústní mikroflóry a omezení vzniku kazů.

 

Shimada, S., Komamura, K., Kumagai, H. and Sakurai, H. (2004), Inhibitory activity of shiitake flavor against platelet aggregation. BioFactors, 22: 177–179. 

Avinash J, Vinay S, Jha K, Das D, Goutham B S, Kumar G. The unexplored anticaries potential of shiitake mushroom. Phcog Rev 2016;10:100-4

Pinto AP, Rodrigues SC, Caldeira AT, Teixeira DM. Exploring the potential of novel biomixtures and Lentinula edodes fungus for the degradation of selected pesticides. Evaluation for use in biobed systems. Sci Total Environ. 2016 Jan 15;541:1372-81.

 

Závěr

Povídání o Shiitake můžeme ukončit konstatováním, že její pojmenování ‒ elixír života, je pravdivé a vystihuje její účinky a působení na organismus.

Zdroje informací o medicinálních houbách:
Martin Powell – Medicinal Mushrooms A Clinical Guide
Pavel Valíček – Houby a jejich léčivé účinky
G.M. Halpren, A.H. Miller – Medicinal Mushrooms Ancient Remedies dor Modern Ailments
G.M. Halpren – Healing Mushrooms
Christopher Hobbs – Medicinal Mushrooms An Ecploration of Tradition, Healing and Culture
Robert Rogers – The Fungal Pharmacy
Vladimír Ando – Farmakologie klasické čínské medicíny
Radomír Soch, Alexandr Jegorov – Encyklopedie léčivývh hub
Bensky – Materia Medica

Mohlo by Vás zajímat

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.