Blog Detoxikace Zdraví

Nenechte se ovládat emocemi

studie mluví jasně. Počet lidí s psychickými potížemi se několikanásobně za poslední období zvýšil a čísla zřejmě ještě porostou. Osobní setkání nic nenahradí, stejně jako nemůžeme žít bez finančních jistot a radosti z budované práce.


Přípravky Joalis jsou neustále aktualizovány o nové informace a postupy podle aktuální situace. I díky nim můžete obnovit a posílit svou emocionální rovnováhu, protože ať chcete nebo ne, každá emoce má své místo v mozku kde vzniká a patologickým usazováním toxinů v této oblasti se i emoce stává patologickou, frustrující a obtěžující. Všechny emoce nám byly dány a všechny jsou důležité, ale nesmí přerůst do patologických. Usazené mikroorganismy i z jiných částí těla, které pak ovlivňují mozek, skutečně mohou ovlivnit naše vnímání a chování.

Přibývá také důkazů, že koronavirus mění emoce, psychiku a chování. Ve své praxi mám nyní enormní množství klientů, kteří se potýkají s následky Covid – 19 ve formě poruch spánku, emocí, psychiky. trpí úzkostmi a depresemi. Odstraněním ložisek z nervových center se problémy začnou řešit, nebo zcela vyřeší. Přinášíme vám přehled a využití emočních přípravků z naší nabídky informační medicíny včetně toho, do jakých mozkových center zasahují a ovlivňují tak zlepšení našeho psychického stavu.

Velmi důležitý je přípravek GRIPIN zaměřený informačně na koronaviry. Většina bude také znát na trhu oblíbený přípravek Streson a Emoce. Škála emočních přípravků Joalis je ale mnohem větší a každý si v ní dnes už může najít tu “svou” patologickou emoci.


  • EviDrenprincip země ( tedy sleziny ) značí emoce jako odpor, znechucení nebo naopak přitahování ( obscese ), sympatie, starostlivost, starosti, duševní pružnost, závisosti, obsesivně – kompulzivní poruchy, poruchy sebeovládání, nutkavé myšlenky a rituály. Zasahuje do oblasti center odměn, motivace, závislostí, důvěřivosti, ale také zpracování prostorových informací, motorického chování a asociativního učení ( vztahy mezi událostmi )Toxiny v těchto oblastech ovlivňují princip pozitivní zpětné vazby ( nedokážu přestat i když vím, že mi to škodí ) tzv. sebedestruktivní chování. Nacházejí se ve velkém mozku v oblasti bazálních ganglií. Dále EviDren zasahuje do oblasti čichového mozku kde se nachází centrum čichových vjemů., centrum pozornosti hlavně v sociálních vztazích, systému odměny, pružnost v myšlení a chování. Pak zasahuje do frontálního laloku kde je centrum rozhodování, sebeovládání, zpracování odměny a jejího očekávání, centrum očekávání rizika, strachu, poznávání nového, reakcí a učení v nouzových situacích. Zpracování morálních postojů. Toxiny v této oblasti způsobují neschopnost “správně si vybrat “, snižují schopnost odhalit manipulaci, podvody a ironii

  • Depren – princip kovu ( tedy plic ) značí emoce jako smutek, adaptace, zvyk nebo vůle ke změně, deprese, nadměrný smutek, pocity oběti, pasivita, nedostatek vůle. Zasahuje do oblasti šišinky, hormonální žlázy, která produkuje důležité hormony. Melatonin ovlivňuje spánek, pohlavní funkce, plodnost, imunitu, metabolismus. Glomerulotrofin ovlivňuje minerální hospodářství. Endogenní halucinogen je ve starých kulturách považován za třetí oko a ovlivňuje schopnost snění, fantazie, inspirace, vnímání reality, nálady, kreativitu. Poškození šišinky velmi úzce souvisí s depresí a je centrem úhybného chování, vysoká obezřetnost, pasivita, citlivostí na pachy – pachové vzpomínky, které vyvolávají emoce, učení a cíleného chování, prokrastinace nebo vůle k činnosti, odolnosti vůči stresu a spočenského chování. Zasahuje do substantia nigra, což je centrum stimulace, motivace a touhy, centrum pohybu a zásobuje corpus striatum dopaminem. Poškození subtantia nigra způsobuje Parkinsonovu chorobu, je přítomno při schizofrenii a ADHD. Zasahuje dále do Pons Varoli, kde se produkuje serotonin. Ovlivňuje se zde termoregulace, zvýšený příjem potravy ( pomocí hormonu ghrelin ) ve spojení s úzkostí a depresí, vnímání bolesti. Dále zasahuje do Encephalonu kde je centrum emoční aktivace, spouštění nevhodných reakcí. Poškození se může projevit apatií, nedostatkem vůle a iniciativy, nechutí k pohybu, snížením zájmu o sociální vztahy, sex, příjem potravy.

  • Anxinex – princip vody ( tedy ledvin ) značí emoce jako strach nebo absence strachu, citlivost, fantazírování, odtržení od reality. Úzkosti, senzitivnost, ztráta sebezáchovných pudů, časté úrazy, přehnané riskování. Zasahuje do center bazálních ganglií, která kontrolují a ovládají pohyb, zasahují do jeho plánování, podílí se na kontrole složitých pohybů jako psaní, hra s míčem, ovlivňuje řečové potíže. Zasahuje do vnímání času ( problém s plánováním, všude chodí pozdě ) je typický pro ADHD, které v sobě vždy nese určitou míru úzkosti. Působí na čtverhrbolí – centrum pohotovostního reflexu., na lobus frontalis, kde se zpracovává strach a míra rizika.

  • Egreson – princip dřeva ( tedy jater )značí emoce jako agresivita, rozhodnost, akceschopnost, bázlivost, podřízenost, nerozhodnost, podrážděnost, vztahovačnost, kritičnost, závistivost, nedostatek sebevědomí, asertivity. Velmi často se pojí s úzkostí a spojuje poruchu zvanou žárlivost. Zasahuje do thalamu, centra které ovlivňuje záněty v těle, má úzký vztah k rakovinným buňkám, protože ovlivňuje apoptózu. Také má vztah ke kardiovaskulárním onemocněním. Ovlivňuje centrum agresivity, emoční reaktivity a stresu. Toxiny v těchto částech ovlivňují zvýšenou podrážděnost a agresivitu. Ovlivňuje centra motivace a úsudku, neschopnosti prožívat kladné emoce, strach z emocí – pláč je považován za slabost.

  • Embase – princip ohně ( tedy srdce ) značí emoce jako radost, láska, sounáležitost, komunikace, nadšení, přijímání, štědrost. Nedostatek radosti, pesimismus, uzavřenost, panika, fobie, mánie, tréma, tvrdost vůči sobě, neschopnost přijímat, účelné jednání, lži, lakota, psychopatie, manipulativnost, narcismus. Zasahuje do center, jejichž poškození může způsobit bipolární poruchu, depresi, Alzhaimerovu nemoc a další. Ovlivňuje centra reakcí na stres a paniku, aktivuje pozornost, dlouhodobou paměť. Ovlivňuje mimo dalších struktur tlak, glukózu, srdeční frekvenci a další reakce, které mobilizují tělo.

  • Streson – uvolňuje negativní stresový režim a je univerzálním preparátem pro mnoho poruch fyzických. Odstraňuje poškození stresem.

  • Emoce – má vliv na emoční poškození, emoční labilitu, negativní emoce. Ovlivňuje Amygdalu, ovlivňuje regulaci mezi amygdalou a hypotalamem a ovlivňuje příjem potravy jako reakci na negativní emoce.

Výčet pozitivních účinků těchto preparátů není vyčerpávající, ale snad Vám aspoň malinko pomůže nahlédnout do světa informační medicíny. Nebylo by také detoxikačně správné používat jen tyto přípravky na vyčištění daných center, ale je potřeba zajímat se také o možné organické a anorganické toxiny, které se kromě ložisek volně v těchto centrech nachází. Často jsou to těžké kovy ( Antimetal ) bakterie ( Nobac, KokPlus) viry ( Antivex, Herp, Gripin ) vliv drog ( Antidrog ) . Dále na toxiny v mozku má velký vliv střevo ( Embrion, ActivCol, ColiDren, Calon ) biogenní soli ( Biosalz )

Věřím, že si najdete ten svůj správný přípravek.

https://youtu.be/MeQ42GoyTtM

Mohlo by Vás zajímat