Blog Vitální houby

Agaricus pro imunitu

                                                         


Vědeckými postupy bylo zjištěno, že Agaricus skutečně disponuje mnoha účinky, které ovlivňují zdraví. Agaricus působí protiinfekčně, protirakovinně, antioxidačně, antidiabeticky, snižuje hladinu cholesterolu, zlepšuje psychickou kondici, odolnost proti stresu aj.
Autoři studie se zaměřili na imunoregulační účinky polysacharidů z Agaricu, a to in vitro (na buněčných kulturách v laboratoři, i in vivo s využitím pokusných zvířat, v tomto případě myší.
V testech na myších měly polysacharidy velký vliv na slezinu a brzlík, tedy imunitní orgány, došlo k nárůstu jejich objemu. U sleziny o 27,3 % u dospělých myší, které dostávaly polysacharidy (u dospělých myší dochází spíše ke zmenšování imunitních orgánů, takže byl zvrácen proces spojený se stárnutím zvířete a imunitních orgánů), u dospívajících myší to bylo o 12,6 % při dávce 150 mg/kg/den (u těchto myší ještě stále dochází k přirozenému vývoji imunitních orgánů, Agaricus jej podpořil). Nárůst indexu sleziny a brzlíku byl patrný u samců i samic. Někdy se stává, že některá látka je více účinná u jednoho pohlaví, zde byly polysacharidy účinné u obou pohlaví.
Pokusy pak odhalily, že se zvyšuje fagocytární kapacita imunitních buněk myší, které dostaly Agaricus, tj. schopnost pohltit cizorodé částice nebo třeba vlastní poškozené buňky atd., je to proces potřebný a nezbytný. Při dávce 120 mg/kg/den se zvýšila o skoro 33 %, při dávce 150 mg/kg/den to bylo o 38 %.
Pokusy in vitro potvrdily, že Agaricus podporuje množení imunitních buněk, zvyšuje jejich počet. Proliferační aktiva vzrostla až o téměř 35 % při dávce 25 µg/mL. Není možné zapomenout ani na to, že polysacharidy z Agaricu zvyšují aktivitu genů stojících za tvorbou cytokinů, které podporují a posilují aktivitu imunitního systému, tj. např. IL-6, IL-1β, tím se imunitní systém lépe brání infekcím i rakovinnému bujení.
Autoři tak ukázali, že polysacharidy z Agaricu podporují funkci imunitního systému, resp. imunitních buněk, a to jak in vitro, tak i in vivo u myší.

Mohlo by Vás zajímat

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.