Detoxikace

Evidren a PeesDren

EviDren a PEESDren
Ti, kdo sledují vývoj detoxikace v pojetí firmy Joalis, vědí, že hnacím motorem většiny preparátů jsou emoce a jiné psychické atributy. Dnes již bezpečně víme, že psychické problémy, odehrávající se obvykle v nevědomé oblasti našeho mozku, poškozují organismus člověka víc, než si dovedeme představit.
 Když hovořím o organismu člověka, vždy si vzpomenu na velké množství zvířat, kterým jsme našimi preparáty pomohli. Z toho je patrné, že psychika není jen výsadou člověka, ale většiny takzvaně vyšších živočichů. Vraťme se však k našim preparátům
Filozofové říkají, že člověk je sám sobě největším nepřítelem. Nemají tím na mysli, že by člověk musel zabíjet člověka, ale že ničí sám sebe a způsobuje si sám – vlivem své psychiky – různá
onemocnění. Jelikož se psychické problémy dědí a děti se rodí s psychickou výbavou svých rodičů, prarodičů a jistě i předchozích generací, je to jakési perpetuum mobile, které v nás pracuje,
aniž bychom si to v mládí uvědomovali. Později člověk již pozná sám sebe a vnímá, čím je nepřítelem svému zdraví. Lidé vědí, že jejich nadměrná citlivost, úzkost, vznětlivost, trudnomyslnost,
nevrlost a další neduhy jsou ve skutečnosti projevy jejich psychiky, kterým se jen velmi obtížně brání. Velice přesně dovedou odůvodnit vznik svých zdravotních problémů a dát je do souvislosti s psychikou. Jen málo lidí si dnes tuto souvislost neuvědomuje. Chceme-li lidskou psychiku vyjádřit
různými slovy, zjistíme, že to není nějaký jednotný jev.
 U preparátu MindDren používáme blokovaný emocionální konflikt, v drenech zaměřených na likvidaci mikrobiálních ložisek využíváme termín emoce. U metabolických poruch používáme termín citová deprivace a také výraz psychocysta, který je přebrán od ruského terapeuta Sinelnikova. Slovník vyjádření emocí jsme rozšířili o výraz poškození emocemi. Kupodivu na tento výraz náš organismus reaguje, rozumí mu a je schopen jej naprosto přesně odlišit od slova emoce nebo odblokování emocionálního konfliktu. Při experimentování s různými výrazy vyjadřujícími možné škodlivé vlivy emocí se objevil výraz poškození emocemi a bylo možné jej dát do souvislosti s různými zdravotními problémy.
Tento výraz je třeba navázat na jednotlivé orgány, protože ty mají různý vliv na naše emoce. Především pět základních orgánů, jak je známe z pentagramu, má velmi silný vliv na náš emocionální svět. Je-li jejich patologie příliš silná, přesouvá se do periferních orgánů. Tak se můžeme setkat s tím, že odstraněním emoční zátěže základního orgánu mohou zmizet i emocionální zátěže dceřiných orgánů, tedy podřízených orgánů jednotlivých okruhů. Poškození emocemi má vliv na různé orgány, na jejich emocionální působení, a může proto být příčinou vzniku různých zdravotních problémů.
Nemůžeme říci, že by nový preparát EviDren, v němž je poškození emocemi zpracováno, měl vliv specificky například na mikrobiální ložiska. Dokáže je sice odstranit, ale vliv tohoto preparátu je daleko širší. Ten, kdo opravdu ovládá diagnostiku Salvií, zjistí, že EviDren je univerzálním preparátem, který vyměří prakticky při každé příležitosti. Je na každém z vás, aby získal zkušenosti s tímto preparátem a zjistil, jaká bude odezva u klientů.
Nelze říci, že by EviDren vyvolával nějaké zvlášť silné detoxikační projevy, spíše se objevují různé emocionální problémy tak, jak vyvěrají z našeho nevědomí. Budeme ho tedy používat jako univerzální preparát pro psychosomatické působení emocí na lidský organismus. V mnoha případech bude pouhé odstranění emocionální zátěže stačit k tomu, aby zmizely zdravotní problémy. EviDren se velmi osvědčí například u žen s nepravidelností produkce pohlavních hormonů, kdy předpokládáme, že osa hypotalamus – hypofýza je velmi výrazně ovlivňována právě nevědomými složkami naší psychiky. Ale uvidíte, že i řada dalších zdravotních problémů po podání tohoto preparátu zmizí.
PEESDren
je obdobný preparát, který je založen na výrazu poškození emocemi.
Oba nové preparáty, EviDren a PEESDren, jsou jiné než preparáty Emoce a Streson.
Preparát Emoce je emocionálním programem, který je vázán pouze na jeden orgán, na část mozku v bazálních gangliích – amygdalu.
Streson naopak obsahuje stresové programy vázané rovněž na jediný orgán našeho mozku, a to na hippocampus. EviDren a PEESDren jsou psychosomatické preparáty, které působí především v oblasti tělesných orgánů, ale také některých částí mozku. Nejsou však vázané na jeden jediný orgán. Tyto preparáty tedy nelze zaměňovat a je třeba naučit se je správně používat. Jednoduchou a jednoznačnou kuchařku pro jejich využití poskytnout nemůžeme. Myslím však, že k dobrým vlastnostem terapeuta patří intuice a pozorovací talent, a proto budou terapeuti jistě sledovat účinek těchto preparátů a vytvoří si svůj návod na jejich vyměřování sami. PEESDren patří do rodiny preparátů, které řeší emoční problémy. EviDren otevírá novou kapitolu detoxikace. Uvolňuje z organismu toxiny, na které jsme byli dosud krátcí. Podrobnější popis obou těchto preparátů je záležitostí zvláštního článku.
Orientačně jde o toxiny mikroorganismů žijících mimo člověka: toxiny plísní, virů, parazitů, červů atd. Jejich toxický dopad na lidský organismus je opravdu významný.
MUDr. Josef Jonáš

Mohlo by Vás zajímat

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.